Het dominante opticus atrofie (DOA) syndroom wordt veroorzaakt door een fout in een bepaald gen; het OPA1 gen. Dit gen zorgt voor de aanmaak van een eiwit die belangrijk is voor de energiefabrieken (mitochondriën) van de cellen. Met als gevolg dat als er een fout zit in dit gen de mitochondriën en daarbij de cel niet goed kan functioneren. Bij de patiënt uit zich dit in problemen van onder andere de oog- en gehoorzenuw zoals slecht zicht en doofheid.

Momenteel is er geen behandeling beschikbaar om van de ziekte te genezen.  Voor het ontwikkelen van een therapie is het essentieel kennis te hebben van het ontstaan van de ziekte op celniveau. Het Erasmus MC doet momenteel onderzoek naar het ontstaan van DOA waarbij met name wordt gekeken naar de invloed van de omgevingsfactoren hierbij.

NeMO zal zich inzetten als ondersteuning in de coördinatie en uitvoer van het onderzoek. Met als doel de kennis over het ontstaan van de ziekte uit te breiden om zo in de toekomst een geschikte behandeling te ontwikkelen.