Het hieronder beschreven onderzoek is in 2019 afgerond. Zie het artikel “Fase I klinische studie MELAS, MIDD syndroom” voor de vervolgtrial. 

MELAS is een afkorting die een zeldzame aandoening beschrijft namelijk mitochondriële encefalomyopathie, lactaat acidose en stroke-like episodes. MELAS wordt veroorzaakt door een fout in een gen waarbij er problemen ontstaan van de energiefabrieken (mitochondriën) van de cellen in het lichaam. De mindere werking van de mitochondriën heeft invloed op meerdere organen wat zich onder andere uit in de patiënt met hersenlijden, suikerziekte, doofheid en spierzwakte. Er is nog geen therapie beschikbaar om patiënten met de ziekte van MELAS te kunnen genezen. Het Erasmus MC en MUMC+ doen momenteel onderzoek naar een behandeling voor met name de spierzwakte bij deze ziekte. Het doel van het onderzoek is om de vermoeidheid van de spieren te verminderen en de spierkracht te verhogen. Om dit te bereiken ontwikkelen onderzoekers stamcellen die via het bloed hun weg naar de zieke of zwakke spieren vinden. Waarbij ze deze zieke spiercellen kunnen verbeteren met versterking van het effect in combinatie met spiertraining door de patiënt.

NeMO zet zich in om coördinatie en ondersteuning te bieden naar een onderdeel van het onderzoek waarbij deze stamcellen gekenmerkt worden zodat de onderzoeker precies kan zien waar de cel na toediening in het bloed terecht komt. Deze kennis is essentieel om in de toekomst de zieke spiercellen op de beste manier te kunnen bereiken om zo in de toekomst de therapie toe te kunnen passen bij patiënten.

 

 

< Bekijk vorige project                                                                                                                                            Bekijk volgende project >